Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Komunikat dotyczący zdatności do spożycia wody w miejscowości Kowalów.
12 2024

Komunikat dotyczący zdatności do spożycia wody w miejscowości Kowalów.

 
KOMUNIKAT NR 4
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 11.04.2024 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Kowalowie zaopatruiącego mieiscowości: Kowalów
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody wodociągu publicznego w Kowalowie informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym — bakterie grupy coli
Woda warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w/w rozporządzeniu.
Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
 
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook