Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
01 2024

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Burmistrz Rzepina zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.
Konsultacje przeprowadzone będą od 1 lutego do 7 marca 2024 r. w postaci:
 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.
 
Formularz dostępny będzie:
 • na stronie internetowej Gminy Rzepin: https://rzepin.pl/;
 • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://rzepin.bip.net.pl/;
 • na żądanie osób zainteresowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin,
Wypełnione formularze należy dostarczyć:
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e-mail,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Rzepinie Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin,
 • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Rzepinie Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin  (pokój nr 2 ) w godzinach pracy Urzędu.
 
 1. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem:https://forms.office.com/e/cirDKsnTw3,
 
 1. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 roku o godz. 12:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 21 lutego2024 roku klikając w podany link: https://forms.office.com/e/WgVfH8rKNs. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.
Uwagi do projektu uchwały można składać do 7 marca 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Rzepinie.
Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://rzepin.bip.net.pl/ i stronie https://rzepin.pl/ oraz dostępne na żądanie osób zainteresowanych w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Rzepinie Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin:
 1. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami,
 2. formularz zgłaszania uwag.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook