Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Poczta Polska przypomina o konieczności posiadania przez mieszkańców oddawczej skrzynki pocztowej
21 2022

Poczta Polska przypomina o konieczności posiadania przez mieszkańców oddawczej skrzynki pocztowej

 
Poczta Polska przypomina o konieczności posiadania przez mieszkańców oddawczej skrzynki pocztowej. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów Prawa Pocztowego oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych i dotyczy każdego właściciela nieruchomości.
 
Dzięki spełnieniu tego wymogu korespondencja kierowana do mieszkańców będzie umieszczana przez listonosza w ich skrzynce oddawczej, dzięki czemu nie będzie narażana na uszkodzenia związane z warunkami atmosferycznymi. Pozwoli to też na wyeliminowanie ewentualnych problemów związanych z przepisami RODO.
 
Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, jak i z Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 
Zamontowanie skrzynki w miejscu ogólnie dostępnym na oznaczonej numerem posesji, pozwala właścicielowi nie tylko być w zgodzie z przepisami prawa, ale również może w znaczący sposób poprawić jakość życia mieszkańców.
Właściwie oznakowanie posesji nie tylko poprawia jakość i skuteczność dostarczanej do adresatów korespondencji, ale także usprawnia i przyspiesza działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna – czasami nawet dla ratowania zdrowia i życia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook