Informacje

Aktualności

Ilustracja do informacji: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi
16 Listopad 2020

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi

 
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i wolontariacie na 2021 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook