Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

e-urząd

21.07.2016

e-urząd

 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(Cyfrowy Urząd)
Usługa uruchomiona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1651 ).
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Rzepinie na plaformie e-PUAP (http://epuap.gov.pl):
/umrzepin/skrytka

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. Nr 212 poz. 1766 ) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można przysyłać pocztą elektroniczną jako załączniki dokumenty w formatach wymienionych ww. rozporządzeniu,
podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.
 
Wtyczka Facebook