Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: 50 LAPTOPÓW DLA NASZYCH UCZNIÓW !!!
25 2020

50 LAPTOPÓW DLA NASZYCH UCZNIÓW !!!

 
Gmina Rzepin w ramach programów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” pozyskała fundusze na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.
Do szkolnych placówek działających na terenie Gminy Rzepin trafiły komputery do zdalnej nauki o łącznej wartości 145 tys. zł.
50 laptopów zostało rozdysponowanych do Zespołu Szkół w Rzepinie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowie.
Środki na realizację projektów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Realizacja rządowych programów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” jest odpowiedzią na obecną sytuację, w jakiej znalazło się szkolnictwo, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, spowodowanej zakażeniami koronawirusem. Wysokiej jakości laptopy umożliwią uczniom z naszej Gminy, którzy nie mieli dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
 
Działania są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook